Muistojen perusviiva
Baseline of memories
in English
 

Tietoa teoksesta

”Muistojen perusviiva” on valokuvaa ja kuvankäsittelyä yhdistelevä mediataideinstallaatio, jonka kohdeyleisönä ovat lapset ja aikuiset. Taiteilija on luonut Vihdin Nummelaan ”kuvarasteja”. Kuvarasti on oikea maantieteellinen paikka Nummelassa, johon taiteilija on luonut digitaalisella maalauksella muistikuvan paikasta sellaisena kuin hän sen muistaa omasta lapsuudestaan. Kuvan ohessa on myös paikkaan liittyvä omakohtainen kertomus tai muisto.

Kirja ja näyttely kirjastossa:
Kuvarastit on kerätty vihkoseksi, jossa on kartta sekä rastien mielikuvat. Tätä vihkosta voi lainata Vihdin Nummelan kirjastosta (Pisteenkaari 9). Lisäksi kirjastossa oli kuvarastien muistikuvat isompina näyttelykuvina toukokuun 2009 ajan.

www-sivusto:
Teoksen kuvarastit on koottu www-sivustolle kartaksi, jota voidaan käyttää myös mobiililaitteessa. Näin teoksen katselija voi etsiä alkuperäisen kuvarastin maisemasta paikanpäällä:
www.mindmapcities.net/nummela/

Taustaa teokselle
Taitelija on asunut lapsena Nummelassa kahdeksanvuotiaaksi asti. Lapsuuden maisemat ovat muuttuneet sekä fyysisesti että taiteilijan mielikuvissa. Lapsen näkökulma maailmaan on erilainen kuin aikuisen. Lisäksi aika ja etäisyys ovat ”vääristäneet” kuvaa lapsuuden maisemista. Tutut maisemat sekoittuvat unissa toisiin ja tavallisista lähiön kulmista ja nurkista tulee tunteiden ja muistojen värittämiä satumaailmoja. Olisiko mahdollista välittää mielikuvien tunteita täynnä olevat satumaiset maisemat yleisölle, toisille katsojille?

Teoksen nimi, ”Muistojen perusviiva”, on alkuperäisin Nummelan harjulla sijaitsevasta maantieteellisestä perusmitasta, ns. perusviivasta. Siihen yhdistys ajatus siitä kuinka muistoilla ei ole perusviivaa: lapsuuden muistikuvat lisääntyvät ja sävyttyvät ihmisen kasvaessa ja aikuistuessa, samalla kun itse paikka muuttuu ajan kuluessa.

 

 

Alkuun Tietoa
teoksesta
Lehdistö
materiaali
Yhteys